ชัชชาติ ขอความร่วมมือเอกชนให้ WFH หลัง PM 2.5 มีแน้วโน้มสูงมาก 2-4 ก.พ. นี้

ชัชชาติ ขอความร่วมมือเอกชน WFH หลัง PM 2.5 มีแน้วโน้มสูงมาก 2-4 ก.พ. นี้ ขณะที่โรงเรียน หากอยู่นอกอาคารให้สวมหน้ากาก 2 ชั้น
1 ก.พ. 2566 – นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยวันนี้พบค่าฝุ่นสูงในระดับสีแดง มากกว่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 14 พื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและปิด ทำให้ฝุ่นเกิดการสะสมตัวมากขึ้น โดยวันที่ 2-4 ก.พ. มีแนวโน้มฝุ่นจะมีค่าสูงมากกว่าเดิม
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5 และการหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กทม. จึงดำเนินการตามมาตรการดังนี้
หน่วยงาน กทม. WFH ยกเว้นส่วนที่ให้บริการประชาชน (บุคลากร กทม. ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้ง ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา) ประสานกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้ WFH ให้ผู้อำนวยการเขตประสานกับเอกชนในพื้นที่ โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ให้ความร่วมมือในการ WFH
กลุ่มเปราะบาง (ผูฝุ่นละออง้สูงอายุ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ และเด็กเล็ก) ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 ศูนย์ และ อสส. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ให้คำแนะนำ และเฝ้าระวังอาการ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย และลดกิจกรรมภายนอกอาคาร
โรงเรียน กทม. ไม่ได้สั่งปิดโรงเรียนทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าครูและบุคลากรในโรงเรียน กทม. ได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ และสามารถช่วยดูแลเด็กได้โดยไม่เป็นภาระกับผู้ปกครอง แต่ให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา (นอกอาคารสวมหน้ากาก 2 ชั้น) ห้ามทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด อยู่บ้านแบบสมัครใจได้ หากที่บ้านมีพื้นที่ปลอดฝุ่น ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อลดฝุ่น